Geestelijke begeleiding

Bij geestelijke begeleiding draait het om vragen rondom zingeving. Zingeving is voor velen geen dagelijks onderwerp. Het wordt meestal pas actueel bij een persoonlijke crisis, zoals een ziekte, een naderend levenseinde of het verlies van een dierbare. Veel concrete problemen kunnen in zo’n geval worden opgelost door verschillende zorgverleners, maar dat is lang niet altijd genoeg. Als je thuis komt uit het ziekenhuis blijft de herinnering aan wat je is overkomen. Als je wordt opgenomen in een verpleeghuis, knaagt het gemis en het verlangen naar huis. De vraag of het leven nog zin heeft kan lang als een vraagteken door je gedachten blijven gaan.

Geestelijke begeleiding is er om die situaties te kunnen hanteren. Het is goed om samen stil te staan bij wat is geweest en het leven weer (beter) in evenwicht te brengen. Geestelijke begeleiding is niet verbonden aan een religie of levensbeschouwing. De vraag naar zingeving is een vraag en uitdaging van en voor iedereen.

Verbinding is hierbij een sleutelwoord.

    • Hoe leg je verbinding tussen wat je overkomt en de verwachtingen en verlangens in dit leven?
    • Hoe maak en behoud je in deze situatie verbinding met degenen om je heen?
    • Hoe leg je verbinding tussen je levensverhaal en je eventuele religieuze levensbeschouwing?
    • Hoe houdt je als zorgverlener, mantelzorger of familielid verbinding met je eigen identiteit en waarden?

Door te spreken met iemand die jou en de situatie waarin je je bevindt volledig accepteert, kan je weer verbinding maken met jezelf en wie je wilt zijn.