Over mij

Zingeving

De manier waarop mensen vorm geven aan hun leven en hierin zingeving zoeken, fascineert mij. Samen met hen hierin op weg gaan is echt ‘mijn ding’. Energie haal ik uit de echtheid in het contact met de ander en het gesprek over zingevingsvragen.

Ik ben vrijgevestigd geestelijk verzorger. Daarnaast werk ik als geestelijk verzorger bij de Treant Zorggroep in Emmen in de ouderenzorg, dementiezorg en revalidatie.

Het proces hoe zin te vinden in het leven, heb ik zelf aan den lijve mee gemaakt. Na 20 jaar bij de overheid en in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als adviseur en inspecteur, ben ik gestart met de opleiding tot geestelijk verzorger aan de Rijks Universiteit Groningen. Dit had te maken met het ervaren en serieus nemen van waarden zoals ik die in mijn leven ervoer. Inmiddels heb ik als geestelijk verzorger gewerkt bij Lentis in Zuidlaren in de ouderenzorg, Isala (ziekenhuis Zwolle), Interzorg Assen en bij het UMCG. Bij de Protestantse Wijkgemeente Vredenoord te Assen ben ik werkzaam geweest als kerkelijk werker.

Ik ben ingeschreven in

    • Het beroepsregister van geestelijk verzorgers, de SKGV. Registratienummer: 231436
    • Register van kerkelijk werkers PKN

Ik ben lid van

    • De beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, de VGVZ

Ik ben aangesloten bij

GV-thuis
Geestelijke Verzorging-Thuis

Privacy

Harrietbergmans.nl gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Lees het Privacy Statement voor meer informatie.

Klachten en geschillen

De waarden aandacht, respect, benieuwdheid en transparantie staan hoog in het vaandel bij harrietbergmans.nl. Er wordt naar gestreefd deze waarden tot uitdrukking te brengen in de persoonlijke contacten, werkzaamheden en bedrijfsvoering. Vanuit deze waarden wordt je van harte uitgenodigd om zaken waarover je niet tevreden bent te melden. Er zal altijd worden gestreefd om zaken op te lossen of uit te spreken.

Harriët Bergmans is lid van de beroepsvereniging VGVZ en valt hiermee onder het tuchtrecht van deze beroepsvereniging. De VGVZ heeft een klachtenregeling. Deze is onderdeel  van de VGVZ Beroepsstandaard. Wanneer u vindt dat Harriët Bergmans in strijd heeft gehandeld met deze beroepscode, kunt u bij de VGVZ een klacht indienen.  

Harriët Bergmans is aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), Dit is het centrum voor klachten en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Hiermee voldoet Harriët Bergmans aan de eis zoals gesteld in de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg).