Rituele begeleiding

Rituelen

Rituelen spelen een grote rol in ons leven. Groter dan we misschien denken. Ze markeren het begin of einde van een levensfase. Ze benadrukken een belangrijk besluit. Ze bevestigen de band tussen mensen. Ze geven ons de gelegenheid om gevoelens op een symbolische wijze te kunnen uiten. 

Door middel van rituelen kunnen we orde scheppen in onze emoties en moeilijke dingen een plek geven. Een goed ritueel heeft een 'kern-handeling' in zich, wat mensen samenbrengt.

Persoonlijk

Soms is het zinvol om zelf een ritueel te ontwerpen. Een ritueel wat je in een kleine kring van naasten wilt uitvoeren. Dit kan zijn wanneer je bijvoorbeeld in kleine kring afscheid wilt nemen. Er zijn echter talloze momenten waarop het ook belangrijk kan zijn. De afsluiting van een lange periode van ziekte, het opgeven van een kinderwens, het beëindigen van een huwelijk enzovoorts. Ik kan je helpen om de juiste vorm te vinden, zodat het ritueel ook dat doet wat de bedoeling is.

Collectief

Herdenken is in liefde en verbondenheid terugzien en terugvoelen. Zowel de herinnering als het gevoel nog eens opnieuw beleven. Ons realiseren dat het inderdaad voorbij is, maar toch ook niet. Zij zijn namelijk nooit uit ons hart.

De meeste collectieve rituelen betreffen een afscheid. In verpleeghuizen worden vaak herdenkingsbijeenkomsten gehouden om, samen met de familie, de overleden bewoners te herdenken. Er kan echter ook sprake zijn van een verlies op een school of een andere gebeurtenis met grote sociale gevolgen.

Ik kan je helpen om een ritueel goed vorm te geven. We spreken eerst de situatie door, om zo goed mogelijk bij de kern te komen van wat het ritueel moet gaan betekenen voor de deelnemers.