Zorgteams

Er wordt wel een gezegd dat het werken in de zorg een roeping is. Veel zorgverleners doen hun werk dan ook met hart en ziel. De basis voor goede zorg is volgens de zorgethiek dan ook de zorgrelatie. Zonder zorgrelatie is er geen goede zorg mogelijk. Het kan soms voorkomen dat het in de zorgrelatie met een individuele zorgvrager ineens niet meer helder is wat goede zorg is. Je hebt het gevoel dat er dingen niet lopen zoals ze moeten lopen. Het lijkt niet meer duidelijk wat de beste zorg voor iemand is. Er ontstaan dan vaak misverstanden en irritaties in het team. Wat dan kan helpen is een moreel beraad of een intervisie. Ik kan een moreel beraad voor u leiden en in intervisiebijeenkomst begeleiden.

 

    • Moreel beraad
      Een moreel beraad is een groepsgesprek over een bepaald concrete casus. Dit heeft tot doel achterliggende (conflicterende) waarden te achterhalen en zo te kunnen uitzoomen van deze casus. Op deze manier spreken over een casus leidt meestal tot een nieuwe koers in de zorg en het meer op één lijn zitten van de zorgverleners. Klik hier voor meer informatie over een moreel beraad.
    • Intervisie
      Een intervisiebijeenkomst is een teamgesprek over een casus die één van de teamleden inbrengt. Hierbij geven de andere teamleden hun visie op dit probleem. De groepsleden helpen dus elkaar. Het is belangrijk om zo'n intervisie goed te structureren. Dit is bevordert de voortgang, maar is ook essentieel voor de groepsveiligheid.