Mantelzorg

Mantelzorg

Voor veel mantelzorgers is ‘het zorgen voor een naaste’ een belangrijke bron van voldoening. Je houdt van iemand en dan ga je ervoor. Het appél echter dat op een mantelzorger wordt gedaan kan hoog zijn. Soms juist ook door deze emotionele band met degene die verzorgd wordt.

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag. Overbelasting op psychisch en lichamelijk vlak ligt op de loer. Aandacht voor je eigen behoeften is belangrijk omdat deze ondergesneeuwd kunnen raken in de dagelijkse hectiek. Het is belangrijk om het niet zover te laten komen. Niet voor jezelf, maar ook niet voor je naasten. Ik wil je helpen om dit bespreekbaar te maken en te kijken hoe je de balans kan herstellen in je leven.